Возрасни категории во ИПО „Јадран“ Скопје

Според возраста, членовите во Одредот се поделени во пет возрасни категории:

 • Развигорци од 7 до 11 години
 • Извидници од 12 до 15 години
 • Истражувачи од 16 до 18 години
 • Ровери од 19 до 29 години
 • Сениори над 30 години

Заедничко име на сите членови на Одредот е ИЗВИДНИК-ПОРЕЧАНИН.

Извиднички закони

Законите на развигорците гласат:

 • Развигорецот е добар пријател, храбар и чесен,
 • Развигорецот ги почитува своите родители и постарите,
 • Развигорецот добро учи, вреден е и несебичен.

Законите на извидниците гласат:

 • На извидникот му е чест да му веруваат,
 • Извидникот е корисен,
 • Извидникот е добар другар,
 • Извидникот е учтив,
 • Извидникот е оптимист,
 • Извидникот е верен и одговорен,
 • Извидникот постојано учи и ги применува стекнатите знаења,
 • Извидникот ја цени природата,
 • Извидникот ги цени и развива духовните и културните вредности,
 • Извидникот е чесен во мислите, зборовите и делата.